Common mental health problems experienced by OFWs

It’s never easy to be away from your family. Being an OFW requires being courageous, more than just being hardworking and madiskarte.

Hindi na rin bago sa mga OFW ang makaramdam ng homesickness. More often than not, this homesickness eventually develops into something more serious which may have detrimental effects to their mental health.

Base sa ginawang pag-aaral ng Humanitarian Organisation for Migration Economics (HOME) sa Singapore, one out of five domestic helpers sa Singapore ay nakararanas ng mental health problems. Numerically, out of 200,000 domestic helpers, 40,000 of them suffer from some kind of psychological problem.

Sa usapin ng mental health among OFWs, narito ang mga pangkaraniwang mental health problems na nararanasan o maaaring maranasan ng ating mga kababayan abroad:

 

Separation Anxiety

Totoong hindi madaling mag-function kung daan-daan o libo-libong milya ang layo mo sa iyong pamilya. Some people can cope easier after a period of adjustment, while others find it really difficult. Ito ang challenge para sa mga taong first time mawalay sa mga mahal sa buhay--and this on-going struggle may eventually lead to chronic anxiety.

Normal lang makaranas ng anxiety at hindi na bago ito sa mga OFWs lalo pa’t sila ay immersed sa ibang kultura at ibang klima. Pero kapag ang anxiety ay naging chronic o palaging nararanasan to the point na hirap nang mag-function ang isang tao, senyales ito na kailangan na ng medical intervention.

Ito ay tinatawag na separation anxiety at kabilang lamang ito sa mga specific kinds of anxiety na  maaaring maranasan ng mga OFWs, maging ang pamilyang naiwan nila sa Pinas.

Stress

Karaniwang nararanasan ng tao ang stress kahit sa school, bahay, o sa trabaho. However, too much of it may lead to even more serious mental and physical distress.

According to The Filipino Times, mayroong 13 triggers ang stress among OFWs. Ilan sa mga nabanggit ang problematic co-workers, pansarili at pampamilyang financial responsibilities, relationship issues with spouse or partner, noisy and difficult flatmates, at maging ang pagmu-multitask sa trabaho.

Ang stress ay maaaring magdulot ng mas nakababahalang epekto sa mental at physical health kung hindi maaagapan nang maaga o mapagtuunan nang sapat na pansin. Bago mahuli ang lahat, maging maalam sa proper stress management and other healthy coping mechanisms.

Depression

Ayon sa National Gouldbourn Foundation, nakababahala ang high incidence ng depression sa ating mga kababayan abroad.

Abuse, anxiety, stress may all lead to the development of depression. Maaaring dahilan nito ang mapang-abusong amo, experiences of verbal at physical abuse sa trabaho, and the additional weight of homesickness on top of all the stress.

Kapag naipon ang lungkot, homesickness, isolation, at pressure para makapagpadala sa pamilya, maaaring makompromiso ang kalusugan ng isip at katawan ng isang OFW.

Taliwas sa paniniwala ng karamihan na “sobrang kalungkutan,” depression is more than just being sad or being homesick.

Narito ang mga sumusunod na sintomas ng depression:

  • Feelings of helplessness and hopelessness
  • Loss of interest in daily activities
  • Appetite or weight changes
  • Sleep changes
  • Anger or irritability
  • Loss of energy
  • Self-loathing
  • Reckless behavior
  • Concentration problems
  • Unexplained aches and pains

Mahalagang gawing priority ang mental health as much as we prioritize our physical health. Mahirap mawalay sa pamilya pero mas mahirap ang magkaroon ng sakit.

Ang mental health problem ay kasing-seryoso ng pagkakaroon ng cancer, sakit sa puso, at iba pang klase ng diseases at illnesses. Kung makaranas ng ilan sa mga nabanggit na kondisyon, huwag mahiyang makipag-usap sa kakilala, kaibigan, o kamag-anak para humingi ng tulong.

Higit sa lahat, ang paghingi ng tulong ay hindi senyales ng pagiging mahina. Hindi kahinaan ang magkaroon ng depression o iba pang karamdaman sa pag-iisip at damdamin. It just means that you are only human--you are not perfect, you can get sick.

Kaya ano ang gagawin kapag nagkasakit? Siyempre kailangan magpa-doktor at magkaroon ng healthier lifestyle.

Being an OFW is already an act of bravery, courage, and self-sacrifice. Taking care of your health and loving yourself in this way is good for you and your family in the long-term.